Berapa Maksimum Jumlah Pinjaman yang Boleh Diperolehi dari PTPTN - ShopperManiac Berapa Maksimum Jumlah Pinjaman yang Boleh Diperolehi dari PTPTN - ShopperManiac

Panas!

Berapa Maksimum Jumlah Pinjaman yang Boleh Diperolehi dari PTPTN

 
Berapa Maksimum Jumlah Pinjaman yang Boleh Diperolehi dari PTPTN

Berapa Maksimum Jumlah Pinjaman yang Boleh Diperolehi dari PTPTN

PTPTN atau Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional adalah satu lagi institusi yang bertanggungjawab dalam menyediakan pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi di Malaysia. PTPTN menawarkan pinjaman pendidikan kepada pelajar untuk membantu mereka menampung kos pengajian yang semakin meningkat. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan berapa maksimum jumlah pinjaman yang boleh diperolehi dari PTPTN.


Maksimum Jumlah Pinjaman PTPTN

PTPTN menawarkan pelbagai jenis pinjaman pendidikan yang bergantung kepada program pengajian pelajar dan kelayakan kewangan. Berikut adalah jenis-jenis pinjaman pendidikan PTPTN:


  1. Pinjaman Ijazah

Pinjaman Ijazah ditawarkan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksimum jumlah pinjaman yang boleh diperolehi adalah seperti berikut:

a. RM10,000 setahun untuk program pengajian awal b. RM12,000 setahun untuk program pengajian perubatan dan pergigian c. RM7,000 setahun untuk program pengajian kejuruteraan dan sains


  1. Pinjaman Diploma

Pinjaman Diploma ditawarkan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksimum jumlah pinjaman yang boleh diperolehi adalah seperti berikut:

a. RM8,000 setahun untuk program pengajian awal b. RM10,000 setahun untuk program pengajian pergigian c. RM7,000 setahun untuk program pengajian kejuruteraan dan sains


  1. Pinjaman Pascasiswazah

Pinjaman Pascasiswazah ditawarkan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat pascasiswazah di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksimum jumlah pinjaman yang boleh diperolehi adalah seperti berikut:

a. RM8,000 setahun untuk program pengajian akademik b. RM15,000 setahun untuk program pengajian profesional


  1. Pinjaman Kedua

Pinjaman Kedua ditawarkan kepada pelajar yang sudah mendapat pinjaman pendidikan PTPTN sebelum ini dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Maksimum jumlah pinjaman yang boleh diperolehi adalah RM200,000.


  1. Pinjaman Ujrah

Pinjaman Ujrah adalah satu lagi jenis pinjaman pendidikan yang ditawarkan oleh PTPTN kepada pelajar yang tidak memerlukan bantuan kewangan tetapi ingin memanfaatkan kemudahan pinjaman PTPTN untuk membayar yuran pengajian mereka. Pinjaman Ujrah ini tidak dikenakan faedah dan jumlah yang perlu dibayar adalah sama dengan jumlah pinjaman yang diperolehi.

Cara pembiayaan ini berfungsi adalah dengan pelajar membuat bayaran ansuran bulanan yang dipanggil bayaran ujrah untuk menampung yuran pengajian mereka. Bayaran ujrah ini biasanya dibayar setiap bulan dan ia adalah jumlah yang sama dengan jumlah pinjaman yang diperolehi. Dalam erti kata lain, pelajar hanya membayar balik jumlah yang dipinjamkan oleh PTPTN tanpa dikenakan sebarang faedah.